O nas

Dodano: 2008-02-01

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze i podległe jej prokuratury rejonowe w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Wschowie, Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach swoją właściwością obejmują niemal 2/3 obszaru województwa lubuskiego. Na obszarze tym w centralnej i południowej części województwa zamieszkuje około 626 tys. ludności...

Prokuratury okręgu zielonogórskiego dysponują 126 tzw. etatami orzeczniczymi (prokuratorzy, w tym 13 asesorzy), 2 etaty asystenta prokuratora, 100 etatami urzędniczymi i 23,5 etatami obsługi. W Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze pełni służbę 31 prokuratorów. Ilość etatów prokuratorskich w prokuraturach rejonowych jest zróżnicowana i wynosi od 4 we Wschowie do 25 w Zielonej Górze.

W zielonogórskiej prokuraturze okręgowej działa system szkoleniowy, którego podstawowym zadaniem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych prokuratorów i pozostałych pracowników. Sukcesem organizacyjnym i naukowym okazały się organizowane corocznie Ogólnopolskie Seminaria Kryminalistyczne.

Pracownicy prokuratur okręgu zielonogórskiego mogą szkolić się i wypoczywać we własnym ośrodku szkoleniowo - wypoczynkowym w Niesulicach. Do ich dyspozycji w sezonie letnim pozostaje 8 domków dla co najmniej 24 osób. Ośrodek dostępny jest także dla pracowników sądów i prokuratur spoza okręgu.

Baza lokalowa
Na tle innych okręgów prokuratorskich uwagę zwraca bardzo dobra baza lokalowa i logistyczna prokuratur zielonogórskich. Wszystkie jednostki organizacyjne szczebla rejonowego dysponują nowymi i nowocześnie urządzonymi obiektami. Ich powierzchnia w zupełności wystarcza do realizacji ustawowych zadań na poziomie spełniającym współczesne standardy. Posiadają odpowiednią ilość i strukturę pomieszczeń - pokojów urzędowania prokuratorów, sekretariatów, poczekalni, archiwów, pokojów socjalnych czy pomieszczeń dla doprowadzonych przez Policje zatrzymanych podejrzanych. W 2007 roku przeprowadzono remont budynku, w którym mieści się Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Zielonej Górze. Wykonano też remonty budynków Prokuratury we Wschowie, Żarach i Żaganiu. Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim przeniosła się do nowej siedziby, a Prokuratura w Świebodzinie pozyskała nową powierzchnię pod archiwum i pokoje służbowe.

W prokuraturach funkcjonuje system dozoru zewnętrznego i wewnętrznego, fizyczny i elektroniczny albo łączący te elementy - przeciwpożarowy i przeciwnapadowy. Wszystkie obiekty podlegają ponadto stałemu monitoringowi za pomocą informatycznego systemu telewizji przemysłowej. Aktualnie biurowość wszystkich jednostek organizacyjnych funkcjonuje w systemie informatycznym prokuratury.

Działalność prokuratury
Podstawowym zadaniem prokuratora jest zwalczanie przestępczości oraz strzeżenie praworządności. Prokuratorzy okręgu zielonogórskiego, dobrze radzą sobie z jego realizacją pomimo wielu powszechnie znanych trudności, w tym zwłaszcza powodowanych trwającym od początku lat 90-tych XX wieku wzrostem ilości skomplikowanych spraw karnych.Aktualizacja: 2016-06-09