Kontakt


Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze

ul. Partyzantów 42

65-332 Zielona Góra

NIP: 929-14-56-582


telefon: + 48 68 328-63-35

faks: + 48 68 329-17-48

kontakt do poszczególnych wydziałów prokuratury
kontakt z kierownictwem Prokuratury Okręgowej
kontakt z Prokuraturami Rejonowymi
kontakt z Inspektorem ochrony danych
informacja o sposobie  załatwiania i przyjmowania spraw w prokuraturze (metody dostarczania dokumentów)
informacje dla interesantów prokuratury (pokrzywdzeni, podejrzani)
informacja dla osób z niepełnosprawnościami Osoby niepełnosprawnegaleria zdjęć prokuratury

e-mail: sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl WAŻNE !!

www: www.zielona-gora.po.gov.pl


ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
Skrytka odbiorcza: /pozgora/skrytka

INFORMACJA O NUMERACH KONT BANKOWYCH  PROKURATURY OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, zabezpieczenia mienia, wpłaty za kserokopie)


STRONA INTERNETOWA PROKURATURY
www.zielona-gora.po.gov.pl


Rzecznik Prasowy prokurator - Zbigniew Fąfera
tel. kom. 516 018 384 
e-mail: zfafera@zielona-gora.po.gov.pl


Redaktor Naczelny
- Joanna Częstochowska
 tel.68 32 91 737 e-mail:redakcja@zielona-gora.po.gov.pl

Zespół Redakcyjny:
- Joanna Częstochowska
- Alicja Płotała

- Elżbieta Porczyńska


stale współpracujący:
Jan Wojtasik - prok. w st. spoczynku

- Agata Pawłowska - asystent prokuratora (Zagadnienia problemowe)
- Cezary Kąkol - prok. PR Zielona Góra (Lektury elektroniczne)
- Marek Lepak - referendarz sądowy (Księga Gości)

fotografie do slajdera dostarczył m.in. - Pan Mariusz Leszczyk

napisz e-mail do redakcji

Postanowieniem Sądu Okręgowego strona wpisana do rejestru dzienników i czasopism jako "dziennik"

 


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

https://pk.gov.pl/prokuratura/jednostki-podlegle/prokuratura-regionalna-w-poznaniu/prokuratura-okregowa-w-zielonej-gorze/

 


 

GODZINY URZĘDOWANIA

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze  (telefon: + 48 68 328-63-35) :

Godziny pracy biura prokuratury - poniedziałek - piątek: od godz. 7:30 do godz. 15:30
Dyżury dla interesantów w każdy poniedziałek do godz. 18:00

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Po godzinach urzędowania w sprawach tego wymagających kontakt służbowy z prokuratorem dyżurującym zapewnia właściwa jednostka Policji.

Interesanci przyjmowani są w dniach powszednich w godzinach: od 10:00 do 14:00. W prokuraturze sprawy dokumentowane są w formie pisemnej. Wyjątkowo jednak może zaistnieć potrzeba bezpośredniej rozmowy z prokuratorem. W takich przypadkach wcześniejsze telefonicznie uzgodnienie przyjęcia ułatwi kontakt z właściwą osobą bez zbędnego wyczekiwania.

Prokurator Okręgowy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 13:00 do 15:00.


Z uwagi na sytuację epidemiczną kraju związaną z COVID-19, godziny urzędowania prokuratur okręgu zielonogórskiego mogą ulec zmianom oraz ograniczeniom. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z właściwą jednostką prokuratury.W sprawach skarg i wniosków Prokurator Regionalny w Poznaniu

ul. Solna 10
61-736 Poznań
tel.: (61) 88- 52 – 900
fax: (61) 88 - 52 – 902

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz 15:00


 

Prokuratura Krajowa

ul. Postępu 3
02-676 WARSZAWA

tel. +48 (22) 12 51 491
fax +48 (22) 12 51 882


Pisma i dokumenty mogą być składane osobiście w biurze podawczym Prokuratury Krajowej bądź pocztą na wyżej podany adresSPRAWDŹ JAK DO NAS DOJECHAĆ

Zobacz mape google: