Doręczenia i zawiadomienia/ dzień ustawowo wolny od pracy/ sobota

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Doręczenia i zawiadomienia/ dzień ustawowo wolny od pracy/ sobota
Wyrok:
Postanowienie SA w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2003r., sygn. II Akz 502/03
Treść:
Brak jest podstaw do przyjęcia, że sobota jest obecnie, po nowelizacji Kodeksu pracy ustawą z dnia 1 marca 2001r., dniem uznanym przez ustawę za dzień wolny od pracy – jak tego wymaga przepis art. 123 § 3 k.p.k.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2004, poz. 26

Zobacz również: