Autorskie prawa/ zakres ochrony/ wykorzystanie dzieła bez zgody autora

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Autorskie prawa/ zakres ochrony/ wykorzystanie dzieła bez zgody autora
Wyrok:
Wyrok SA Warszawa z dnia 2 października 1996r., sygn. I ACa 2/96

Treść:
Ochrona praw autorskich służy twórcy w stosunku do każdego, kto prawa te narusza. Jest to ochrona bezwzględna, niezależna od tego, czy twórcę i naruszyciela praw autorskich wiąże jakikolwiek stosunek obligatoryjny mający swoje źródło w innych zdarzeniach, niż naruszenie praw autorskich. Wykorzystanie dzieła bez zgody autora stanowi naruszenie jego autorskich praw majątkowych.

Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. Beck

Zobacz również: