Ochrona środowiska/ cele prewencyjne/ polowanie na wilki

Precedensy. Sprawy europejskie

Tytuł:
Ochrona środowiska/ cele prewencyjne/ polowanie na wilki
Wyrok:
Wyrok ETS z dnia 14 czerwca 2007r., C-342/05
Treść:
Zezwalając na polowania na wilki w celach prewencyjnych bez wykazania, że mają one zapobiec poważnym szkodom w rozumieniu art. 16 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Republika Finlandii uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 12 ust. 1 i art. 16 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: