Swoboda przemieszczania się/ miejsce przekraczania granicy wewnętrznej UE/ posiadanie dokumentu

Precedensy. Sprawy europejskie

Tytuł:
Swoboda przemieszczania się/ miejsce przekraczania granicy wewnętrznej UE/ posiadanie dokumentu
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 9 marca 2010 r., sygn. V KK 265/09
Treść:
Uprawnienie do przekraczania granic wewnętrznych Unii Europejskiej w każdym miejscu bez odprawy granicznej zwalnia od obowiązku nie tylko legitymowania się przed kimkolwiek dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy, ale i od powinności posiadania takiego dokumentu w czasie przekraczania tych granic.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa 8/2010 [poz. 66]

Zobacz również: