Podsłuch telefoniczny/ organy obcego państwa/ warunki wykorzystania w Polsce

Precedensy. Sprawy europejskie

Tytuł:
Podsłuch telefoniczny/ organy obcego państwa/ warunki wykorzystania w Polsce
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 19 września 2000r., sygn. V KKN 331/00
Treść:
Art. 237 KPK dotyczy wyłącznie podsłuchu telefonicznego dokonywanego w toku postępowania toczącego się w Polsce, i przewidziane w nim warunki formalne legalności podsłuchu (m.in. zarządzanie go lub zatwierdzanie przez sąd) nie mogą być wymagane przy stwierdzaniu legalności podsłuchu dokonywanego przez organy innego państwa. Legalność podsłuchu telefonicznego dokonywanego przez organy obcego państwa w ramach toczącego się tam postępowania należy oceniać według przepisów obowiązujących w państwie, w którym czynność ta jest dokonywana. Materiały pochodzące z takiej czynności mogą być, zgodnie z art. 587 KPK, wykorzystywane w postępowaniu toczącym się w Polsce, jeżeli sposób przeprowadzenia czynności nie jest sprzeczny z zasadami porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten wprost dotyczy wprawdzie protokołów czynności dokonywanych na żądanie polskiego sądu lub prokuratora, jednak nie wynika z niego, w żadnym razie, zakaz wykorzystania materiałów wprawdzie nie sporządzonych na taki wniosek, ale uzyskanych od organów zagranicznych na wniosek polskiego sądu lub prokuratora.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck