Bezpieczeństwo w komunikacji/ pojazd mechaniczny/ motorower

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bezpieczeństwo w komunikacji/ pojazd mechaniczny/ motorower
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 12 maja 1993 r., sygn. I KZP 9/93
Treść:
Motorower, przeznaczony do poruszania się w ruchu drogowym wyłącznie przy pomocy silnika, jest pojazdem mechanicznym w rozumieniu przepisów kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń, niezależnie od posiadanych parametrów technicznych.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1993r. poz. 27

Zobacz również: