Zamówienia publiczne - Aktualne

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie prac budowlanych związanych z kompleksową wymianą pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.41.2019.  
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Oświadczenie - kwalifikacje - zał. nr 3
  Oświadczenie - RODO - zał. nr 4

  data umieszczenia informacji: 2019-10-31

Strona:

 • 1