Zamówienia publiczne - Aktualne


  • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 262.26.2018.
    Załączniki

    data umieszczenia informacji: 2018-08-10

  • Kolejne Zapytanie ofertowe, dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze oraz na korytarzu na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 262.24.2018.

    Formularz ofertowy

    data umieszczenia informacji: 2018-07-25

  • Zapytanie ofertowe, dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze oraz na korytarzu na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 262.21.2018. -

    POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONO BEZ ROZSTRZYGNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA BRAK OFERT

    data umieszczenia informacji: 2018-07-12

  • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług prania dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego, PO VII WB 262.20.2018.
    Formularz ofertowy

    data umieszczenia informacji: 2018-06-29

  • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług BHP i PPOŻ dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.
    Formularz ofertowy

    data umieszczenia informacji: 2018-06-27

  • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług prania dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.
    Formularz ofertowy

    data umieszczenia informacji: 2018-06-18

  • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie dostawy artykułów biurowych dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.
    Formularz ofertowy

    data umieszczenia informacji: 2018-05-30

  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
    w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych, sygn. PO VII WB 261.1.2018.

    data umieszczenia informacji: 2018-05-17

  • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług elektrycznych dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.
    Formularz ofertowy
    Oświadczenie wykonawcy

    data umieszczenia informacji: 2018-05-02

  • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych, PO VII WB 261.1.2018.
    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
    Załącznik nr 2 do SIWZ - zestawienie cenowe
    Protokół z otwarcia ofert z dnia 30.04.2018 r.

    data umieszczenia informacji: 2018-04-19

Strona: