Zamówienia publiczne - Aktualne

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie dostawy artykułów biurowych dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.
  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2018-05-30

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych, sygn. PO VII WB 261.1.2018.

  data umieszczenia informacji: 2018-05-17

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług elektrycznych dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.
  Formularz ofertowy
  Oświadczenie wykonawcy

  data umieszczenia informacji: 2018-05-02

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych, PO VII WB 261.1.2018.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  Załącznik nr 2 do SIWZ - zestawienie cenowe
  Protokół z otwarcia ofert z dnia 30.04.2018 r.

  data umieszczenia informacji: 2018-04-19

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych, PO VII WB 261.3.2017.

  data umieszczenia informacji: 2018-01-19

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych, PO VII WB 261.3.2017. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.    
  Protokół z otwarcia ofert z dnia 22.12.2017 r.
   

  data umieszczenia informacji: 2017-12-14

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie oraz przewóz zwłok i szczątków ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 261.2.2017.

  data umieszczenia informacji: 2017-07-24

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług medycyny pracy dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.   Formularz ofertowy.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  data umieszczenia informacji: 2017-07-04

 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie i przewóz zwłok oraz szczątków ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.   Protokół z otwarcia ofert.

  data umieszczenia informacji: 2017-06-20

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu.

  data umieszczenia informacji: 2016-05-25

Strona: