Zamówienia publiczne - Aktualne

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.7.2020.

  data umieszczenia informacji: 2020-03-27

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług elektrycznych w obiektach prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.15.2020.

  data umieszczenia informacji: 2020-03-25

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawy artykułów biurowych dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.14.2020.
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2020-03-20

 • Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad remontem budynku Prokuratury Rejonowej we Wschowie.   Dodatek - Wschowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa

  data umieszczenia informacji: 2020-03-18

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług prania dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.12.2020. 
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy

  data umieszczenia informacji: 2020-03-18

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.:
  PLAN

  data umieszczenia informacji: 2020-03-02

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontu obiektu stanowiącego siedzibę Prokuratury Rejonowej we Wschowie przy ul. Garbarskiej 11, PO VII WB 261.1.2020.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Zał. nr 10 do SIWZ dokumentacja projektowo - kosztorysowa
  Formularze
  Protokół z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  data umieszczenia informacji: 2020-02-07

Strona:

 • 1