Zamówienia publiczne - Aktualne

  • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług konserwacji oraz bieżących napraw systemów telefonicznych w prokuraturach okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.1.2020.  
    Zapytanie ofertowe  
    Formularz ofertowy

    data umieszczenia informacji: 2020-01-09

Strona:

  • 1