Zamówienia publiczne - Aktualne

  • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie oraz przewóz zwłok i szczątków ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 261.4.2019.
    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    data umieszczenia informacji: 2019-05-16

Strona:

  • 1