Zamówienia publiczne - Aktualne

 • Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na świadczenie usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego, PO III G 211.01.2016.

  data umieszczenia informacji: 2016-02-08

 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  data umieszczenia informacji: 2016-02-01

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie i przewóz zwłok ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

  data umieszczenia informacji: 2015-07-22

 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie i przewóz zwłok ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  data umieszczenia informacji: 2015-07-02

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie i przewóz zwłok ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

  data umieszczenia informacji: 2015-07-02

 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie i przewóz zwłok ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  data umieszczenia informacji: 2015-06-22

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu.

  data umieszczenia informacji: 2015-05-26

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej, VII G 211/05/15  

  data umieszczenia informacji: 2015-05-18

 • Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu, III G 211/06/15.

  data umieszczenia informacji: 2015-04-28

 • Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu, III G 211/06/15.

  data umieszczenia informacji: 2015-04-24