Zamówienia publiczne - Aktualne

 • Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
  Przedmiar robót
  Dodatek 1: Projekty budowlane (branża budowlana, sanitarna oraz elektryczna)- tom I, tom II, tom III;
  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (branża budowlana, sanitarna oraz elektryczna).

  data umieszczenia informacji: 2015-04-13

 • Zapytanie_ofertowe o wartości do 30 tysięcy Euro - na wykonanie trzebieży późnej wraz z wycinką trzech drzew z terenu leśnego na Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym w Niesulicach.   zapytanie ofertowe mapa zał. nr7 PUL PUL OSR NIesulice 2014-2023 formularz ofertowy- zał nr 2 DEC Ministra Środowiska o zatwierdzeniu PUL  

  data umieszczenia informacji: 2015-03-30

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego”.

  data umieszczenia informacji: 2015-03-24

 • Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na "Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego", VII G 211/04/15.

  data umieszczenia informacji: 2015-03-06

 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zestawienie cenowe  

  data umieszczenia informacji: 2015-03-02

 • Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego”, VII G 211/03/15.

  data umieszczenia informacji: 2015-02-20

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku w Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42.

  data umieszczenia informacji: 2015-02-12

 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zestawienie cenowe  

  data umieszczenia informacji: 2015-02-09

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego”, VII G 211/02/15.

  data umieszczenia informacji: 2015-02-06

 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Zestawienie cenowe

  data umieszczenia informacji: 2015-01-27