Zamówienia publiczne - Aktualne

  • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.16.2019.
    zapytanie ofertowe
    formularz ofertowy  
    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu.

    data umieszczenia informacji: 2019-06-27

Strona:

  • 1