Zamówienia publiczne - Archiwum

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł, na świadczenie usług serwisowych, okresowych konserwacji oraz bieżących napraw maszyn i urządzeń biurowych, dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.3.2021.  
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy - wersja edytowalna
  Oświadczenie RODO - wersja edytowalna
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  AGA-COPY Naprawa Maszyn Biurowych,
  ul. Osiedlowa 5/15,
  06-300 Przasnysz.

  data umieszczenia informacji: 2021-02-02

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontu obiektów położonych na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Rekreacyjnego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, gm. Skąpe, obr. Niesulice, działka 145/3, sygn. sprawy PO VII WB 261.8.2020.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Załącznik nr 8 do SIWZ dokumentacja projektowo - kosztorysowa
  Formularze - wersja edytowalna  
  Protokół z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  data umieszczenia informacji: 2020-12-22

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie oraz przewóz zwłok i szczątków ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, sygn. sprawy PO VII WB 261.7.2020.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Formularze - wersja edytowalna
  Protokół z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  data umieszczenia informacji: 2020-12-17

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie oraz przewóz zwłok i szczątków ludzkich na obszarze administracyjnym prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. sprawy PO VII WB 261.6.2020.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Formularze - wersja edytowalna
  Protokół z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 6
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  data umieszczenia informacji: 2020-11-27

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, na dostawę akcesoriów informatycznych na potrzeby prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.57.2020.  
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy  
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyły firmy:
  - w zakresie części I zamówienia: Cezar Sp. z o.o. ul. Aspekt 42,  01-904 Warszawa;
  - w zakresie części II - IV zamówienia: Perceptus Sp. z o.o. ul. Drzewna 30/2A,  65-140 Zielona Góra.

  data umieszczenia informacji: 2020-11-26

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro na świadczenie cyklicznych przeglądów i konserwacji zestawu hydroforowego zamontowanego w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze, sygn.  PO VII WB 262.59.2020

  zapytanie ofertowe PO VII WB 262. 59.2020
  załącznik  dokumentacja

  data umieszczenia informacji: 2020-11-25

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro na świadczenie cyklicznych przeglądów i konserwacji zestawu hydroforowego zamontowanego w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.55.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Dokumentacja DTR

  data umieszczenia informacji: 2020-11-19

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie prac konserwacyjno - naprawczych w obiektach okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.53.2020.

  data umieszczenia informacji: 2020-11-16

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej   w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę regałów archiwalnych na potrzeby Prokuratury Rejonowej we Wschowie, sygn. PO VII WB 262.52.2020.  
  Zapytanie ofertowe  
  Formularz ofertowy  
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  „Pozmebel Mateusz Gawroński” Spółka Jawna,
  ul. Starołęcka 18,
  61-361 Poznań.  

  data umieszczenia informacji: 2020-11-13

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby Prokuratury Rejonowej we Wschowie PO VII WB 262.46.2020

  zapytanie ofertowe

  data umieszczenia informacji: 2020-10-29

Strona: