Prawo

Polski Serwer Prawa
Redakcja dziękuje firmie LEX za udostępnienie wybranych aktów prawnych.

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 1961r. w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi oraz udzilania poręczeń za te osoby (Dz. U. z dn. 23 VII 1961 r. Nr 34 poz. 174) - [fragmenty] - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 1961r. w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi oraz udzilania poręczeń za te osoby (Dz. U. z dn. 23 VII 1961 r. Nr 34 poz. 174) - [fragmenty]
 • Dekret z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie [ Dz. U. z dn. 17. IX. 1947r. Nr 59, poz. 320; zmiany: Dz. U. z 1950r. Nr 13. poz. 125 oraz 1955 r. Nr 11, poz. 66 ] - Dekret z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie [ Dz. U. z dn. 17. IX. 1947r. Nr 59, poz. 320; zmiany: Dz. U. z 1950r. Nr 13. poz. 125 oraz 1955 r. Nr 11, poz. 66 ]
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury - Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
 • Ustawa o sądach społecznych z dnia 30 marca 1965 r. ( Dz. U. 13, poz. 92 ) - Ustawa o sądach społecznych z dnia 30 marca 1965 r. ( Dz. U. 13, poz. 92 )
 • Kodeks postępowania karnego - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 443) - tekst pierwotny - Kodeks postępowania karnego - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 443) - tekst pierwotny
 • Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o wzmożeniu walki z produkcją złej jakości, [ Dz. U. z dn. 19 marca 1953 r. Nr 16, poz. 63; zmiana: Dz. U. z 1966 r. Nr 23, poz. 147] - Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o wzmożeniu walki z produkcją złej jakości, [ Dz. U. z dn. 19 marca 1953 r. Nr 16, poz. 63; zmiana: Dz. U. z 1966 r. Nr 23, poz. 147]
 • Ustawa o ławnikach ludowych w sądach powszechnych z dnia 2 grudnia 1960 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 309 z 1960 r.) - Ustawa o ławnikach ludowych w sądach powszechnych z dnia 2 grudnia 1960 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 309 z 1960 r.)
 • Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z 16 listopada 1946 r. o postępowaniu doraźnym, [Dz.U.R.P.nr 30 poz.193 z roku 1946] - Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z 16 listopada 1946 r. o postępowaniu doraźnym, [Dz.U.R.P.nr 30 poz.193 z roku 1946]
 • Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, [Dz.U.R.P.nr 30 poz.192 z roku 1946] - Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, [Dz.U.R.P.nr 30 poz.192 z roku 1946]
 • Kodeks karny - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1932 r. - Kodeks karny - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1932 r.