Ludzie prokuratury

 • Robert Kmieciak - Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze

  Prokuratorskie pasje sięgają znacznie dalej niż akta prowadzonych spraw. A często pozazawodowe zainteresowania mogą przynieść pozytywne rezultaty także w czasie realizacji zadań służbowych.
  Tymczasem, w dniu 18 lipca 2012 roku, swoją wiedzą z zakresu ziemi świebodzińskiej wykazał się Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze, który wziął udział w konkursie Gazety Lubuskiej. Pytanie dotyczyło budynków mieszczących się w Świebodzinie. Pan Prokurator Robert Kmieciak udzielił wyczerpujących, bezbłędnych odpowiedzi i jak podaje dziennik "był bezkonkurencyjny".
 • Marcin Jachimowicz - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie - sylwetka

  dział "Lektury elektroniczne" - Rozważania o prawie:
  - Wzajemne wykonywanie przez organy państw członkowskich Unii Europejskiej orzeczeń o nakazie konfiskaty w świetle noweli Kodeksu postępowania karnego z dnia 19 grudnia 2008 r
  - Przestępstwa i wykroczenia z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
  - Doręczenie w procesie karnym
  - Przestępstwo zmuszania świadka i innych uczestników postępowania (art. 245 k.k.)
  - Przestępstwo zakłócania kontroli ekologicznej i inspekcji pracy (art. 225 k.k.)
  - Przestępstwo z art. 315 kk
  - Ułaskawienie
  - Niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego
  - Nowe zasady odpowiedzialności za nielegalne przekroczenie granicy RP