Eksperci rekomendowani

 


Jeśli chcą Państwo dodać swoją specjalizację do listy biegłych prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go pod adres e-mail: jczestochowska@zielona-gora.po.gov.plKlauzula informacyjna (RODO)

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze informuje, że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte w formularzu przekazywane są przez osobę zainteresowaną (biegłego - eksperta) za jego zgodą, dobrowolnie i  przetwarzane są w celu publikacji ich w zakładce "Eksperci rekomendowani".
4.    W/w dane osobowe są przechowywane na serwerze strony,  a dostęp do nich mają Czytelnicy strony i administratorzy serwisu.  Wniosek papierowy przechowywany jest przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 Biegli, którzy  złożyli swoje wnioski o publikację przed 25.05.2018 r.  wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz.922 z późn. zm.).

 

 • Analiza kryminalna

  Imię i nazwisko: Andrzej Czepiel
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 694 409 903
  E-mail: listy@biuroanaliz.pl
  Zakres:

  Od 2004r. (wdrożenie analizy kryminalnej) datuje się opiniowanie przez ww. zagadnień przestępczości zorganizowanej, prania pieniędzy, transferu zysków itp. oraz kwestii o mniejszym ciężarze gatunkowym, gdzie korzystano ze wszystkich możliwości jakie daje analiza kryminalna, czego rezultatem była akceptacja wniosków z opinii przez prokuratury jak i sądy.

  Swoistym novum jest możliwość odtworzenia na mapie potencjalnych tras podróży lub miejsc, w których ktoś przebywał w oparciu o informacje operatorów komórkowych lub nawigacji GPS. Opinie mogą zostać wzbogacone o diagramy i rysunki prezentujące najbardziej złożone problemy. Biegły posiada poświadczenie bezpieczeństwa.


   

  Imię i nazwisko: Grzegorz Maziej
  Telefon: -----
  Telefon komórkowy: 0 601 733 477
  E-mail: -----
  Zakres:Analiza bilingów telefonicznych, analiza przepływu pieniędzy na kontach bankowych, analiza przepływu towarów np. narkotyków, analiza powiązań osobowo - przedmiotowych, analizy spraw, analizy działalności, analizy porównawcze spraw, zobrazowanie mechanizmów przestępczych.
 • Antroposkopia kryminalna

  Imię i nazwisko: Jarosław Brzeskot
  Telefon: 076 8584047
  Telefon komórkowy: 0 605392578
  E-mail: Jaroslaw_Brzeskot@wp.pl
  Zakres:

  biegły przy Sądzie Okręgowym w Legnicy  
  zakres opiniowania:

  a) wykonanie portretu pamięciowego sprawcy zdarzenia/osoby poszukiwanej/innej osoby na podstawie opisu słownego pokrzywdzonego/świadka zdarzenia/innej osoby za pomocą metody syntezy komputerowej/kompozycyjnej/mieszanej/rysunkowej;
  b) retusz graficznego twarzy n/n zwłok na podstawie dostarczonych zdjęć;
  c) retusz komputerowy twarzy pod kątem: regresu/progresu wieku/techniczny/korekcji/kosmetyki-estetyki/fotomontażu;
  d) symulacja zmian wyglądu twarzy pod kątem kamuflażu nieoperacyjnego;
  e) poprawa jakości zapisu nieczytelnego monitoringu w celu zwiększenia efektywności rozpoznawania wizerunku sprawcy/innej osoby;
  f) odtworzenie portretu twarzy sprawcy/innej osoby na podstawie nieczytelnego monitoringu;
  g) porównywanie portretu pamięciowego z wizerunkiem typowanego sprawcy/innej osoby
  h) porównanie wizerunków twarzy przy użyciu metody: konturowej, montażowej, kątowej
   

 • Badania broni

  Imię i nazwisko: Janusz Markiewicz
  Telefon: (071) 718 11 33
  Telefon komórkowy: 601 86 05 82
  E-mail: markiewicz@tlen.pl
  Zakres:

  ·-badania właściwości i sprawności broni palnej strzeleckiej (krótka, sportowa, myśliwska, wojskowa -samodziałowa i fabryczna, etc.),
  -właściwości przeróbek samodziałowych i rusznikarskich broni palnej,
  -właściwości amunicji do broni palnej strzeleckiej,
  -identyfikacja grupowa i indywidualna broni palnej na podstawie śladów na odstrzelonych łuskach i wystrzelonych pociskach,
  -badania śladów postrzałowych na odzieży, karoserii, szybach, wypreparowanych tkankach, etc.
  -odtwarzanie przebiegu zdarzenia, w którym użyto broni palnej na podstawie zabezpieczonych śladów

  Imię i nazwisko: Grzegorz Pasek
  Telefon: -
  Telefon komórkowy: 0601 46 62 72
  E-mail: bbiek@op.pl
  Zakres:Badania zatartych numerów identyfikacyjnych broni palnej.
  Oględziny miejsc użycia broni palnej. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów użycia broni palnej.
  Oględziny przedmiotów i zwłok noszących ślady użycia broni palnej.

 • Badania dokumentów

  Imię i nazwisko: Kazimierz Bobowski
  Telefon: (068) 454 82 19, (0
  Telefon komórkowy: 0 609 196 901
  E-mail: -----
  Zakres:Ekspertyza dokumentów i pisma. Dokument współczesny rozumiany integralnie, tj. pismo, pieczęcie, grafologia, identyfikacja różnych form podpisu
  Imię i nazwisko: Józef Demianiak
  Telefon: (068) 326 06 87
  Telefon komórkowy: ----
  E-mail: ----
  Zakres:Ekspertyza dokumentów. Badanie dokumentów, pisma ręcznego, podpisów, pisma maszynowego i odcisków pieczątek.
  Imię i nazwisko: Bernard Krzysztof Dmuch
  Telefon: (068) 321 34 99, (06
  Telefon komórkowy: -----
  E-mail: -----
  Zakres:Ekspertyza pism, grafologia. Badanie pisma ręcznego i podpisów, badanie pisma maszynowego, badanie odcisków pieczęci, badanie autentyczności dokumentów.
  Imię i nazwisko: Krzysztof Jankowski
  Telefon: 514070298
  Telefon komórkowy: 695880324
  E-mail: krzysztofjankowski.biegly@gmail.com
  Zakres:

  Biegły przy Sądzie Okręgowym w Toruniu z zakresu kryminalistycznych badań pisma ręcznego w postaci zapisów i podpisów oraz dokumentów

  Imię i nazwisko: Jacek Juszkiewicz
  Telefon: 87 566 46 99
  Telefon komórkowy: 783 295 734
  E-mail: 2besjuszkiewicz@wp.pl
  Zakres:

  badanie pisma ręcznego, podpisów, pisma maszynowego, pieczątek

  Imię i nazwisko: Roman Kędra
  Telefon: (068) 453 54 86
  Telefon komórkowy: 604884835
  E-mail: -----
  Zakres:Klasyczne badania dokumentów. Określanie autentyczności pisma i podpisów, ustalanie autentyczności dokumentów cywilnoprawnych, bankowych, firmowych, ustalanie autentyczności dokumentów polskich, obcych w tym podrabianych i przerabianych (dokumenty tożsamości samochodowe, czeki, karty płatnicze), badanie dokumentów kopiowanych, maszynopisów oraz badanie odbitek pieczątek.
  Imię i nazwisko: Mirosława Maternik
  Telefon: (068) 454 39 44
  Telefon komórkowy: 0 691 053 157
  E-mail: -----
  Zakres:Identyfikacja osób na podstawie pisma ręcznego i podpisów, badania porównawcze pisma maszynowego, odcisków pieczęci, pieczątek, stempli; ustalanie autentyczności dokumentów.
  Imię i nazwisko: Krzysztof Stępkowski
  Telefon: (68) 321 29 89
  Telefon komórkowy: 667 569 669
  E-mail: daktylos21@wp.pl
  Zakres:

  Ekspertyza dokumentów i pisma ręcznego. Biegły przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.
  zakres:
  - badanie pisma ręcznego i podpisów
  - ustalanie autentyczności dokumentów

  Imię i nazwisko: Tomasz Paweł Szewczyk
  Telefon: 76 855 21 61
  Telefon komórkowy: 797 120 372
  E-mail: grafolog1@o2.pl
  Zakres:

  Badania porównawcze pisma ręcznego i podpisów, badania podpisów czytelnych , częściowo czytelnych, paraf, badania testamentów, umów kupna - sprzedaży, umów bankowych itd.

  Imię i nazwisko: Adam Szymański
  Telefon: --
  Telefon komórkowy: 507166730
  E-mail: adam_szymanski_70@wp.pl
  Zakres:

  Biegły z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów - pisma, podpisów oraz pieczęci

  Imię i nazwisko: Dariusz Tarnawski
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 0502074331
  E-mail: --
  Zakres:Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu z zakresu badań porównawczych pisma i kryminalistycznych badań dokumentów Badania porównawcze pisma ręcznego i kryminalistyczne badania dokumentów
 • Badania fizykochemiczne

  Imię i nazwisko: Roman Broniek
  Telefon: ----
  Telefon komórkowy: 601 77 13 93
  E-mail: ----
  Zakres:-badania narkotyków
  -badania pozostałości popożarowych i płynów łatwopalnych
  -badania alkoholi
  - badania pozostałości powybuchowych oraz materiałów wybuchowych
  - badania mikrośladów, włókien, lakierów itp.
  - badania nn substancji
  - inne analizy chemiczne
  - wydanie opinii na podstawie anlizy akt w sprawach wymagających wiedzy z zakresu chemii kryminalistycznej (np. zatrucia tlenkiem węgla)

  Istnieje możliwość:
  - osobistego odbioru materiału do badań
  - wykonania badań w trybie pilnym
  udziału w oględzinach miejsc zdarzeń(również w dni wolne od pracy)
  Imię i nazwisko: ROMAN BRONIEK
  Telefon: 713992023
  Telefon komórkowy: 601771393
  E-mail: romanbroniek@poczta.onet.pl
  Zakres:

  badania środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, prekursorów, badania pozostałości popożarowych i materiałów wybuchowych oraz substancji powybuchowych, opiniowanie odnośnie wytwórni narkotyków i upraw konopi, badania mikrośladów, ustalenie składu nieznanych substancji, badania środków farmakologicznych, inne badania chemiczne

  Imię i nazwisko: Krzysztof Jerzy Przybysz
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 690 30 44 51
  E-mail: krzysztof.przybysz@hotmail.com
  Zakres: - badania substancji psychotropowych oraz środków odurzających (nawet ilości miligramowe),
  - ustalanie czasu powstania dokumentu na podstawie analizy składu pasty długopisowej,
  - identyfikacja środków pisarskich, śladów środków kryjących,
  - badania płynów łatwopalnych, benzyn i środków smarnych,
  - badania alkoholi,
  - badania pozostałości powybuchowych oraz materiałów wybuchowych,
  - badania mikrośladów,
  - identyfikacja leków,
  - inne analizy chemiczne.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Imię i nazwisko: dr inż Przemysław Stawiarski
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 603324300
  E-mail: biuro@opiniesadowe.pl
  Zakres:

  bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

 • Budownictwo

  Imię i nazwisko: inż. Jan Raszczuk
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 601586513
  E-mail: biuro@usbud.com
  Zakres:

  ekspertyzy w zakresie wykonawstwa i projektowania , opinie, nadzory budowlane, obiekty zabytkowe

  Imię i nazwisko: Dr inż. Przemysław Stawiarski
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 603324300
  E-mail: biuro@opiniesadowe.pl
  Zakres:Budownictwo i materiały budowlane. Opracowanie opinii i analiz dotyczących:
  a. wykonawstwa, technologii i robót budowlanych
  b. wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych i ich kontroli technicznej
  c. nadzoru budowlanego
  d. obiektów i konstrukcji budowlanych
  e. stanu technicznego, zużycia, uszkodzenia
  konstrukcji i obiektów budowlanych oraz materiałów budowlanych
  f. kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
  g. prawa budowlanego i przepisów związanych
  h. materiałów budowlanych
  i. zasadności stosowania materiałów budowlanych
  j. transportu materiałów budowlanych
 • Daktyloskopia

  Imię i nazwisko: Jacek Kieliszczyk
  Telefon: (068)3206778
  Telefon komórkowy: 502451871
  E-mail: ---
  Zakres:Badania identyfikacyjno-porównawcze, ujawniające oraz wizualizacyjne śladów linii papilarnych.
 • Ekspertyzy legalności filmów

  Imię i nazwisko: Cezary Arkuszewski
  Telefon: (056) 648 92 98
  Telefon komórkowy: 0 695 880 151
  E-mail: cezar997@op.pl
  Zakres:Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Toruniu w zakresie legalności dystrybucji i rozpowszechniania filmów w technice video ekspertyzy filmów zapisanych w technice cyfrowej i analogowej na nośnikach CD, DVD, VHS, HDD określające legalność nośników i właścicieli praw autorskich - w rozumieniu Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz określenie wysokości strat.
  Imię i nazwisko: Paweł Maćkowiak
  Telefon: 056 654 42 07
  Telefon komórkowy: 0 695 881 301
  E-mail: prezes200@op.pl
  Zakres:Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Toruniu w zakresie legalności dystrybucji i rozpowszechniania filmów w technice video ekspertyzy filmów zapisanych w technice cyfrowej i analogowej na nośnikach CD, DVD, VHS, HDD określające legalność nośników i właścicieli praw autorskich - w rozumieniu Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz określenie wysokości strat.
 • Elektrotechnika

  Imię i nazwisko: Andrzej Sochański
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 503790260
  E-mail: a.sochanski@gmail.com
  Zakres:

  -    instalacje, urządzenia i sieci elektryczne
  -    prowadzenie robót branży elektrycznej, ocena jakości i prawidłowości wykonania
  -    bezpieczeństwo i higiena pracy ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń i wypadków
   -     nielegalny pobór energii elektrycznej

 • Fizykochemia

  Imię i nazwisko: Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks Sp. z o.o.
  Telefon: 61 829 10 10
  Telefon komórkowy: 694 49 70 70
  E-mail: sekretariat@analityks.pl
  Zakres:

  opinie z zakresu fizykochemii;

  - badanie środków kontrolowanych, substancji psychotropowych i ich prekursorów

  - badanie włosów na obecność narkotyków i alkoholu

  - badanie krwi /moczu/, ciała szklistego oka na obecność narkotyków
  - badanie wieku dokumentów

  - badania toksykologiczne (również identyfikacja składu powietrza)

 • Grafologia

  Imię i nazwisko: Instytut Ekspertyza Kryminalistycznych Analityks sp. z o.o.
  Telefon: 61 829 10 10
  Telefon komórkowy: 694 49 70 70
  E-mail: sekretariat@analityks.pl
  Zakres:

  Zakład Badań Pisma i Dokumentów

  Grafologia i Psychografologia

  (opinie psychiatryczno - grafologiczne)

  badanie anonimów i plagiatu 

 • Historia sztuki

  Imię i nazwisko: Włodzimierz Kwaśniewicz
  Telefon: 068 321 18 55
  Telefon komórkowy: 602 390 464
  E-mail: lmwdrzonow@wp.pl
  Zakres:Ocena, wycena dzieł sztuki różnego rodzaju i proweniencji. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki.
 • Informatyka

  Imię i nazwisko: Adam Bernatowicz
  Telefon: 697 699 818
  Telefon komórkowy: 601 752 887
  E-mail: ----
  Zakres:Opinie dot. oprogramowania, sprzętu komputerowego, sieci, legalności oprogramowania, bazy danych, badanie danych pod względem merytorycznym itd.
  Imię i nazwisko: Janusz Markiewicz
  Telefon: (071) 718 11 33
  Telefon komórkowy: 601 86-05-82
  E-mail: markiewicz@tlen.pl
  Zakres:

  ·-archiwizacja procesowa danych z nośników danych (tzw. lustra fizyczne nośników),
  -określenie właściwości oprogramowania (konfiguracja, legalność, działanie, działanie szkodliwe –wirusy i robaki, cracking, etc.),
  -badanie sprzętu komputerowego (konfiguracja, sprawność), sieci logiczne (konfiguracja, analiza zjawisk sieciowych –włamania, phreaking, fishing, podsłuch sieciowy, etc.),
  -badanie kart i aparatów telefonii komórkowej, badanie różnych kart procesorowych i kart pamięci, notatników elektronicznych, etc.
  -badanie właściwości danych cyfrowych oraz komputerowych matryc różnego rodzaju dokumentów -bazy danych, arkusze, dokumenty przerobione i podrobione komputerowo, grafiki bitowe i wektorowe (pornografia dziecięca, matryce pieczęci i falsyfikatów, etc.), fotomontaże, poprawianie jakości grafik i filmów, deszyfracja niektórych typów zaszyfrowanych sygnałów audio i video,
  -odkasowywanie danych z różnych nośników (dyski i dyskietki magnetyczne, magnetooptyczne i optyczne, tasmy streamerów, pamięci flash, etc.), odzyskiwanie danych z nośników uszkodzonych, etc.

  Imię i nazwisko: Andrzej Niemiec
  Telefon: 713283095
  Telefon komórkowy: 601967014
  E-mail: ani@prim.com.pl
  Zakres:

  przestępstwa informatyczne: art. 285, 287, 270, 278, 130, 190, 165 kk, kradzieże, wyłudzenia, uporczywe nękanie, analiza telefonów, sprzętu komputerowego

 • Informatyka śledcza

  Imię i nazwisko: Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks sp. zo.o.
  Telefon: 61 829 10 10
  Telefon komórkowy: 694 49 70 70
  E-mail: sekretariat@analityks.pl
  Zakres:

  odzyskiwanie danych , analiza dysków i nośników 

 • Lotnictwo

  Imię i nazwisko: dr inż. Robert Konieczka
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 502101355
  E-mail: bieglylot@wp.pl
  Zakres:

  Biegły sądowy z zakresu lotnictwa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Warszawa- Praga i w Krakowie

  • Wypadki i incydenty statków powietrznych
  • przestrzeganie przepisów lotniczych
  • ekspertyzy lotnicze
  • ekspertyzy funkcjonalne sprzętu lotniczego
 • Mechanoskopia

  Imię i nazwisko: Janusz Markiewicz
  Telefon: (071) 718 11 33
  Telefon komórkowy: 601 86 05 82
  E-mail: markiewicz@tlen.pl
  Zakres:

  · -klasyczna mechanoskopia - identyfikacja narzędzi i przedmiotów na podstawie pozostałości śladów mechanoskopijnych,
  -określanie sposobów spowodowania uszkodzeń mechanicznych przedmiotów,
  -odtwarzanie przebiegu zdarzeń, w których zabezpieczono tego typu ślady,
  -badania na całość,
  -klucze i zamknięcia mechaniczne, plomby i plombownice, znaki bite, numeratory i znakowniki,
  -ślady uszkodzeń mechanoskopijnych na odzieży i fragmentach tkanek ludzkich lub zwierzęcych, etc.

  Imię i nazwisko: Grzegorz Pasek
  Telefon: -
  Telefon komórkowy: 0 601 46 62 72
  E-mail: bbiek@op.pl
  Zakres:Kryminalistyczne badania mechanoskopijne:
  - autentyczności numerów identyfikacyjnych VIN,
  - ujawniające numery zatarte, uszkodzone, przerobione (na pojazdach, maszynach, urządzeniach),
  - porównawcze cech probierczych,
  - plomb ołowianych, aluminiowych, z tworzyw sztucznych,
  - mechanicznych urządzeń zamykających,
  - zamków, kluczy,
  - opon pojazdów,
  - "na całość",
  - śladów mechanoskopijnych w związku z wypadkami komunikacyjnymi,
  - zakresu napraw blacharsko - lakierniczych nadwozi pojazdów,
  - badania mechanicznych części liczników w tym energii elektrycznej,
  - śladów mechanoskopijnych na przedmiotach,
  - śladów mechanoskopijnych na zwłokach.

 • Medycyna pracy

  Imię i nazwisko: Wiesław Smolicha
  Telefon: 0322525469
  Telefon komórkowy: 0322660885
  E-mail: medlex.katowice@vp.pl
  Zakres:-zasadność orzeczeń o niezdolności do pracy, uszczerbkach na zdrowiu, odkszkowaniach wydawanych przez ZUS, KRUS, towarzystwa ubezpieczeniowe
  - skutki zdrowotne oddziaływania środowiska komunalnego (tzw. choroby środowiskowe )
  specjalizacja - ocena wpływu środowiska pracy lub środowiska komunalnego na indukcję procesów nowotworowych
 • Medycyna sądowa

  Imię i nazwisko: Rudolf Durys
  Telefon: 68 3553365
  Telefon komórkowy: 509336867
  E-mail: opinie_durys@wp.pl
  Zakres:

  SPECJALIZACJA : MEDYCYNA SĄDOWA - CHIRURGIA

  1.    Tanatologia sądowo-lekarska: oględziny zewnętrzne zwłok w miejscu ich ujawnienia (dojazd własnym samochodem), sądowo-lekarskie sekcje zwłok, w tym noworodków i płodów, jak również zwłok ekshumowanych z pobraniem niezbędnego materiału do dalszych badań,
  2.    Opiniowanie w zakresie kwalifikacji prawnej obrażeń ciała na podstawie badań pokrzywdzonych (w tym w miarę możliwości doraźne na wezwanie organu procesowego), dokumentacji medycznej, akt sprawy, ustalanie ewentualnego mechanizmu powstania obrażeń (czynny, bierny),
  3.    Opiniowanie w zakresie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kk.)
  4.    Toksykologia sądowo-lekarska – opiniowanie w sprawach pro- i retrospektywnego ustalenia stanu trzeźwości podejrzanych na podstawie akt sprawy i inne do ustalenia z organem procesowym,
  5.    Techniczno-medyczna rekonstrukcja wypadku drogowego z udziałem pieszych oraz identyfikowanie kierowcy (ekspertyzy kompleksowe z biegłym z dziedziny ruchu drogowego)
  6.    Wielokierunkowe opiniowanie w sprawach cywilnych i przy pozwach adhezyjnych w postępowaniu karnym – ustalenie procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, wczesnych odległych następstw doznanych obrażeń ciała itd.,
  7.    Wszelkie inne opinie sądowo-lekarskie z zakresu medycyny sądowej oraz chirurgii, po uprzednim uzgodnieniu z Organem Procesowym,

 • Osmologia

  Imię i nazwisko: Ireneusz Wesołowski
  Telefon: 068 383 51 07
  Telefon komórkowy: 0 605 537 680
  E-mail: ireneusz_wesolowski@wp.pl
  Zakres:Identyfikacja śladów zapachowych ludzi. Opiniowanie na podstawie analizy akt, w tym m.in. określenie poprawności zabezpieczenia materiałów dowodowych i porównawczych, określenie możliwości badawczych i przydatności procesowej, zabepieczenia materiałow dowodowych, określenie poprawności wykonania badań osmologicznych
 • Pojazdy mechaniczne

  Imię i nazwisko: Wiesław Dzikowski
  Telefon: 46 855 24 52
  Telefon komórkowy: 692 405 243
  E-mail: w-dzikowski@wp.pl
  Zakres:

  Rzeczoznawca samochodowy PZM ot O/Warszawa RS 000821 Biegły Sądowy z zakresu Technika Pojazdów Samochodowych i Rekonstrukcja wypadków drogowych. Wpis na listę Sądu Okręgowego w Płocku – trzecia kadencja.

  Technika pojazdów samochodowych, Rekonstrukcja wypadków drogowych, Oceny techniczne pojazdów, Wyceny pojazdów, Oceny Kalkulacji napraw i ich zasadności, Identyfikacja pojazdów.

  Imię i nazwisko: Krzysztof Grobelny
  Telefon: 44 649 58 68
  Telefon komórkowy: 601 205 260
  E-mail: arsmedia@wp.pl
  Zakres:

  - kosztorysy napraw pojazdów,  maszyn i samochodów,
  - wyceny wartości pojazdów i maszyn,
  - pojazdy abytkowe i unikatowe,
  - odczytywanie nr VIN, systemy Audatex i Eurotax , Info -Ekspert,
  - opisy zmian konstrukcyjnych w pojazdach
  -  zmiany mas, pojazdy SAM,
  - odstępstwa od warunków technicznych,
  - operaty szacunkowe maszyn i pojazdów 

  www.biegly.org    

  Imię i nazwisko: Mieczysław Pląder
  Telefon: (068) 412 24 31
  Telefon komórkowy: 603 379 475
  E-mail: Export-plader@go2.pl
  Zakres:

  Ruch drogowy; 
  Rekonstrukcja zdarzeń komunikacyjnych; 
  rzeczoznawstwo samochodowe; 
  wycena sprzętu rolniczego i maszyn

 • Pożarnictwo

  Imię i nazwisko: Marek Koszela
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 668018477
  E-mail: m.koszela@op.pl
  Zakres:

  sporządzanie opinii , ustalanie miejsc i przyczyn powstania pożaru, dochodzenia popożarowe

  Imię i nazwisko: Tomasz Sawicki
  Telefon: 768465953
  Telefon komórkowy: 694485510
  E-mail: tsawicki@tlen.pl
  Zakres:

  Ustalanie przyczyn i okoliczności powstawania pożarów

  Imię i nazwisko: Mariusz Wójcik
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 665 896 998
  E-mail: marwoj99.mw@gmail.pl
  Zakres:

  sporządzanie ekspertyz, opinii, ustalania przyczyn i miejsc powstawania pożarów

 • Profilowanie sprawcy przestępstwa

  Imię i nazwisko: Jarosław Brzeskot
  Telefon: 076 8584047
  Telefon komórkowy: 0 605392578
  E-mail: Jaroslaw_Brzeskot@wp.pl
  Zakres:biegły przy Sądzie Okręgowym w Legnicy  
  zakres opiniowania:

  a) charakterystyka n/n sprawcy na podstawie śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia;
  b) symulacja przebiegu zdarzenia kryminalnego w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem fantomów żelowych ciała ludzkiego, pojazdów mechanicznych;
  c) wirtualne prezentacje przebiegu symulacji zdarzeń tj.: wypadek drogowy, bójka, pobicie, swobodny upadek z wysokości, upadek z wysokości wymuszony przez osoby trzecie, powieszenie się, usytuowanie w chwili zdarzenia świadków/sprawców, itd.;
  d) graficzna symulacji rekonstrukcji metod pokonywania zabezpieczeń technicznych;
 • Przestępczość narkotykowa

  Brak osób w tej dziedzinie

 • Psychologia i psychiatria

  Imię i nazwisko: Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych Analityks Sp. z o.o.
  Telefon: 61 829 10 10
  Telefon komórkowy: 694 49 70 70
  E-mail: sekretariat@analityks.pl
  Zakres:

  Zakład Lingwistyki i Psychologii, Opnie dot. mobbingu -psycholog, psychiatra, lingwista kryminalistyczny -( praca kolegialna), opinie psychiatryczne

  psychografologia (opinie psychiatryczno - grafologiczne )

  Imię i nazwisko: Halina Ber
  Telefon: (068) 324 68 89
  Telefon komórkowy: 0 605 088 161
  E-mail: -----
  Zakres:Psychologia. Psycholog kliniczny. Opiniowanie w sprawach karnych, cywilnych, stan psychiczny u dzieci i ich możliwość do relacjonowania wydarzeń.
  Imię i nazwisko: Lucyna Hoffman - Czyżyk
  Telefon: (068) 470 50 89, 479
  Telefon komórkowy: 0 606 616 637
  E-mail: -----
  Zakres:Psychologia dziecięca, młodzieży, seksuologia dziecięca, przemoc w rodzinie. Dzieci i młodzież, molestowanie seksualne i wykorzystanie seksualne, przemoc w rodzinie - dorośli i dzieci - ofiary przemocy.
  Imię i nazwisko: Izabela Kraśko
  Telefon: 068 323 12 54
  Telefon komórkowy: 0601 281 626
  E-mail: bd
  Zakres:opiniowanie w sprawach karnych i cywilnych, ustalanie poczytalności, określanie stopnia nieprzystosowania oraz demoralizacji dorosłych i dzieci
  Imię i nazwisko: Aleksandra Ślączka-Lebiedzińska
  Telefon: (068) 327 63 98 wew.
  Telefon komórkowy: 601 297 952
  E-mail: Oolusia1978@wp.pl
  Zakres:

  Psychologia;
  Psychologia transportu,
  Psychologia kliniczna opiniowanie w sprawach cywilnych; 
  Psychologia dziecięca i młodziezy;
  Przemoc w rodzinie - dorośli i dzieci jako ofiary przestępstw;
  Stan psychiczny u dzieci i ich możliwość do relacjonowania wydarzeń;
  Dzieci jako sprawcy przestępstw Karnych

 • Rekonstrukcja zdarzenia

  Imię i nazwisko: Jarosław Brzeskot
  Telefon: 076 8584047
  Telefon komórkowy: 0 605392578
  E-mail: Jaroslaw_Brzeskot@wp.pl
  Zakres:biegły przy Sądzie Okręgowym w Legnicy  
  zakres opiniowania:
  a) profilowanie sprawców oszustw internetowych oraz tworzenie planu pułapki kryminalistycznej mającej na celu zatrzymanie sprawcy;
  b) profilowanie sprawców oszustw matrymonialnych oraz tworzenie planu pułapki kryminalistycznej mającej na celu zatrzymanie sprawcy;
  c) profilowanie sprawców przestępstw w oparciu o zabezpieczone przedmioty osobiste oraz tworzenie klucza interakcji, tworzenie planu pułapki kryminalistycznej mającej na celu zatrzymanie sprawcy.

 • Rzeczoznawca samochodowy

  Imię i nazwisko: Krzysztof Grobelny
  Telefon: 446470291
  Telefon komórkowy: 601205260
  E-mail: arsmedia@wp.pl
  Zakres:

  Kosztorysowanie napraw pojazdów systemami AUDATEX, DAT, EUROTAX. Wyceny wartości pojazdów i maszyn. Ruch drogowy, procedury likwidacji szkód komunikacyjnych , wypadki z udziałem maszyn rolniczych , uszkodzenia maszyn. Naprawy pojazdów i maszyn, ich wartość , przyczyny wypadków drogowych, przyczyny uszkodzeń maszyn przemysłowych , pojazdy zabytkowe , procesy likwidacji szkód komunikacyjnych z OC i AC

  Imię i nazwisko: Mirosław Majewski
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 602 465 403
  E-mail: mirekmajewski@wp.pl
  Zakres:

  Biegły Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., Koszalinie, Szczecinie
  - kolizje i wypadki drogowe z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań informatycznych przeznaczonych do symulacji dynamicznej i rekonstrukcji kinematycznej, analizy czasowo - przestrzennej zdarzenia drogowego, (pc Crash, Cyborg Idea V - Sim, Cyborg Idea Titan)
  - wycena wartości pojazdów i kosztów naprawy pojazdów z wykorzystaniem systemów komputerowych (info Expert, EurotaxGlass s, Audatex)
  - opiniowanie pojazdów zabytkowych i unikatowych 
  - wyceny maszyn i urządzeń technicznych
  - identyfikacja pojazdów

  ZAKRES:
  - ruch drogowy
  - rekonstrukcja wypadków
  - wycena wartości pojazdów
  - badanie oznakowań identyfikacyjnych pojazdów
  - kryminalistyczne badania mechanoskopijne
  - kryminalistyczne badania traseologiczne

  Imię i nazwisko: Mieczysław Pląder
  Telefon: (68) 412 24 31
  Telefon komórkowy: 603 379 475
  E-mail: Export-plader@go2.pl
  Zakres:Ruch drogowy; Rekonstrukcja zdarzeń komunikacyjnych; rzeczoznawstwo samochodowe; wycena sprzętu rolniczego i maszyn
  Imię i nazwisko: MAREK POLNIAK
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 602654579
  E-mail: rzeczoznawcapolniak@wp.pl
  Zakres:

  Rzeczoznawca Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego EKPERTMOT przy PZM o. Wrocław, certyfikowany nr RS 001630, biegły skarbowy uprawniony diagnosta, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Legnicy i Zielonej Górze.

  Zakres:
  technika samochodowa, kalkulacja napraw, wycena pojazdów,maszyn i urządzeń nie związanych bezpośrednio z gruntem

  Imię i nazwisko: Łukasz Szarama
  Telefon: 68 4221990
  Telefon komórkowy: 502574285
  E-mail: lukasz@szarama.com.pl
  Zakres:-wyceny pojazdów, wyceny i jakość - części zamiennych, naprawy i ich poprawność, wynajem pojazdów zastępczych, sprzęt warsztatowy, procedury likwidacji szkód.
 • Szacowanie ruchomości

  Brak osób w tej dziedzinie

 • Teleinformatyka

  Imię i nazwisko: Andrzej Szyszko
  Telefon: 0228371657
  Telefon komórkowy: 604090109
  E-mail: Andrzej.Szyszko@policja.gov.pl
  Zakres:TELEINFORMATYKA, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH, BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE, PRZESTĘPCZOŚĆ TELEINFORMATYCZNA (KOMPUTEROWA, KARTY BANKOWE ITD.)

  Wydawanie opinii dotyczących przestępczości teleinformatycznej (komputerowej, karty bankowe), zabezpieczanie danych (bez ingerencji w ich integralność i właściwości), testowanie oprogramowania, opinie dotyczące oprogramowania, sprzętu komputerowego, sieci komputerowych, opinie dotyczące legalności oprogramowania
 • Toksykologia kliniczna

  Brak osób w tej dziedzinie

 • Traseologia

  Imię i nazwisko: Krzysztof Gajos
  Telefon: 0632442144
  Telefon komórkowy: 602623860
  E-mail: gajos@konin.lm.pl
  Zakres:-TRASEOLOGIA-identyfikacja śladow obuwia, opon pojazdów, zwierząt na podstawie śladów kończyn
 • Własność przemysłowa - patenty

  Imię i nazwisko: Zbigniew Kęsy
  Telefon: 61 879 42 58
  Telefon komórkowy: 503465101
  E-mail: kesypat@inea.pl
  Zakres:

  Biegły Sądu Okręgowego w Poznaniu z zakresu ochrony własności przemysłowej.

  - naruszenie patentów ( z zakresu mechaniki)
  - naruszenie praw ochronnych do znaków towarowych i wzorów użytkowych
  - naruszenie praw z rejestracji do wzorów przemysłowych 
  - naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

  Imię i nazwisko: Władysław Kowalkiewicz
  Telefon: 0618780318
  Telefon komórkowy: -
  E-mail: limespatent@limespatent.pl
  Zakres:Biegły wpisany na listę SO w Poznaniu. Rzecznik patentowy.

  Specjalizacja - ochrona własności przemysłowej , patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, projekty racjonalizatorskie, zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

  Opinie na potrzeby sądów i prokuratury, prowadzenie postępowań przed urzędami patentowymi i sądami powszechnymi
  a nadto:
  - badania zdolności rejestrowej znaków towarowych
  - poszukiwania i badania stanu techniki
  - doradztwo w sprawach własności przemysłowej i intelektualnej
  Imię i nazwisko: Jerzy Potocki
  Telefon: 058 3061442,
  Telefon komórkowy: 058 3026920
  E-mail: potocki@softel.gda.pl
  Zakres:Biegły z zakresu ochrony własności przemysłowej przy SO w Gdańsku. Rzecznik patentowy
  Zakres:
  - wydawanie ekspertyz w zakresie podrobionych znaków towarowych i wzorów przemysłowych
  - wydawanie opinii w sprawach spornych dot. naruszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych
  - opiniowanie naruszeń z zakresu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego.
 • Wypadki drogowe

  Imię i nazwisko: Janusz Jacuk
  Telefon: (068) 387 46 49
  Telefon komórkowy: 0 608 284 321
  E-mail: -----
  Zakres:Technika samochodowa i ruch drogowy. Analizy techniczne, rekonstrukcja wypadków drogowych.
  Imię i nazwisko: dr inż. Piotr Krzemień
  Telefon:
  Telefon komórkowy: 602734307
  E-mail: piotrkrzemien@tlen.pl
  Zakres:

  techniczna i kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych
  m.in.
  zderzenia typu pojazd-pojazd i pojazd-przeszkoda;
  •    potrącenia pieszych i rowerzystów – obliczenia z użyciem fizycznego modelu człowieka i roweru;
  •    zdarzenia w warunkach ograniczonej widoczności (noc, mgła) – obliczenia natężenia oświetlenia naturalnego w chwili wypadku i dostosowanie daty oraz godziny planowanego eksperymentu;
  •    ustalenie osoby kierującej pojazdem;
  •    analiza danych z urządzeń GPS i tachografów;
  •    analiza zapisów z kamer samochodowych i opartych na nich obliczeniach prędkości pojazdów;
  •    obliczenia fotogrametryczne – kształty i wymiary śladów na podstawie zdjęć;
  •    zdarzenia z udziałem pojazdów szynowych, które nie podlegają badaniu przez PKBWK.

  Imię i nazwisko: Dr Małgorzata Maria Żołna
  Telefon: -
  Telefon komórkowy: 692 419 713
  E-mail: autoekspertyza@wp.pl
  Zakres:

  Kryminalistyczna analiza kolizji i wypadków drogowych, ustalanie osób kierujących pojazdami, biomechaniczna analiza zdarzeń drogowych.


Lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce

Eksperci Fundacji Wspierania Inicjatyw Gospodarczych