Wyroki sądowe


Publikacja wyroku do publicznej wiadomości
jest  obwarowana konkretnymi przepisami prawa i musi wynikać wprost z tego wyroku. Dlatego dopiero teraz postanowiliśmy częściej wnosić do sądów w okręgu zielonogórskim o podawanie wyroków do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Będziemy to robić jednak nie we wszystkich sprawach, ale w tych, gdy uznamy to z różnych względów za potrzebne i celowe. Dane osób pokrzywdzonych zostają zanonimizowane.


Na podstawie art. 43 b kk sąd zdecydował o podaniu danego wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze • WYROK SR ZIELONA GÓRA W SPRAWIE II K 461/20

  Dodano: 2020-11-10 00:00:00

  Wyrok SR Zielona Góra przeciwko Piotrowi Ziółkowskiemu z dnia 13.08.2020 r. w sprawie II K 461/20 oskarżonego o to, że w dniu 17 lutego 2020 r. w markecie w Zielonej Górze dokonał kradzieży produktów.

  Sąd w wydanym wyroku orzekł o podaniu wyroku do publicznej wiadomości, poprzez obwieszczenie o jego treści na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przez okres 3 miesięcy w okresie pomiędzy uprawomocnieniem się wyroku a upływem 1 roku od uprawomocnienia się wyroku.


  Zapoznaj się z treścią wyroku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

   
  Wyrok jest publikowany do 2021-02-09 włącznie. Po tym okresie informacja wraz z treścią wyroku jest usuwana z systemu.

Strona:

 • 1