INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU ASESORSKIM W PROKURATURZE REJONOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Dodano: 2015-07-02

Krosno Odrzańskie. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że pozostaje zwolniony 1 etat asesorski w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie Odrzańskim.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji na stanowisko asesora w tej jednostce winny złożyć w terminie do 7 sierpnia 2015 r. stosowny - aktualny - wniosek adresowany do Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze.

na adres:
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze,
65-950 Zielona Góra, ul. Partyzantów 42,

do którego winny załączyć dokumenty poświadczające kwalifikacje do uzyskania nominacji na stanowisko asesora, w szczególności świadectwo zdania egzaminu prokuratorskiego. Ponadto kandydaci winni złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o nominację.
W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 068 32 91 721.

Termin posiedzenia kolegium opiniującego wnioski kandydatów na stanowisko asesora zostanie wyznaczony w okresie późniejszym.

Sygnatura naboru: I K 113/4/15