INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU ASESORSKIM W PROKURATURZE REJONOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Dodano: 2015-07-14

Zielona Góra. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że pozostaje zwolniony 1 etat asesorski w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji na stanowisko asesora w tej jednostce winny złożyć w terminie do 31 sierpnia 2015 r. stosowny - aktualny - wniosek adresowany do Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze.

na adres:

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, 65-950 Zielona Góra, ul. Partyzantów 42,

do którego winny załączyć dokumenty poświadczające kwalifikacje do uzyskania nominacji na stanowisko asesora.

Ponadto kandydaci winni złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o nominację. W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 068 32 91 721.

Termin posiedzenia kolegium opiniującego wnioski kandydatów na stanowisko asesora zostanie wyznaczony w okresie późniejszym.

Sygnatura naboru: I K 113/5/15