Prawa dziecka


Informujemy, że od 01.04.2021 roku strona www.zielona-gora.po.gov.pl zawiera tylko treści archiwalne.

Aktualna strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  znajduje się pod adresem

https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

ZAPRASZAMY


PRZEPISY, ZALECENIA

• Konwencja o Prawach Dziecka Dokument MS Word Dokument PDF
• Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego Dokument PDF
• Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci Dokument PDF
• Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo) Dokument PDF
• Wytyczne dotyczące wymiaru sprawiedliwości w sprawach, w których ofiarami lub świadkami przestępstw są dzieci Dokument MS Word Dokument PDF
• Praktyczne uwagi dla osób prowadzących przesłuchania dzieci - Fundacja "Dzieci Niczyje" Dokument MS Word
• Procedura związana z przyjęciem zawiadomienia o przestępstwie od dziecka (małoletniego) - Marek Lepak Dokument MS Word


OPRACOWANIA

• Co to są prawa dziecka? Dokument MS Word Dokument PDF
• Przesłuchanie dziecka w polskiej procedurze karnej - rozważania na podstawie art. 185a i 185b k.p.k. Violetta Kwiatkowska-Darul Dokument PDF
• Elementy psychologicznego obrazu dziecka ofiary przestępstwa - Fundacja Dzieci Niczyje - Jolanta Zmarzlik Dokument MS Word
• Chrońcie N@s, Ktoś w Internecie robi Nam krzywdę - Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu - Dokument MS WordDokument PDF
• Dzieci ofiarami przemocy - wnioski z badań aktowych - Jan Wojtasik (na podstawie materiałów Prokuratury Krajowej) Dokument MS Word


PORADNIKI
• "Będę świadkiem w sądzie" Poradnik dla dzieci i młodzieży Wydawnictwo Fundacji "Dzieci Niczyje" Dokument PDF
• Przygotowanie dziecka do udziału w przesłuchaniu - Jolanta Zmarzlik - Dokument PDF


PORTALE TEMATYCZNE
www.brpd.gov.pl - Strona Rzecznika Praw Dziecka
www.dzieckokrzywdzone.pl - Dzieckokrzywdzone.pl to portal wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci, prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje (FDN). Serwis adresowany jest głównie do profesjonalistów pracujących z dziećmi i studentów kierunków społecznych. Zamieszczane są w nim materiały teoretyczne, praktyczne i badawcze z różnych obszarów szeroko rozumianej tematyki krzywdzenia dzieci oraz najnowsze informacje o inicjatywach związanych z problematyką krzywdzenia dzieci.
www.szkolabezpiecznegointernetu.pl - portal poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci w internecie.
www.stoppedofilom.pl - strona zwracająca uwagę na problem Pedofilii w Polsce; za pomocą portalu istnieje możliwość zgłoszenia incydentu skierowanego przeciwko dziecku.
www.dzieckowsieci.pl - serwis internetowy dla dzieci, rodziców i wszystkich zainteresowanych tematyka bezpieczeństwa dzieci w sieci. Strona zawiera szereg informacji, porad i materiałów przydatnych w funkcjonowaniu dziecka w przestrzeni internetowej.
www.pajacyk.pl - strona programu Pajacyk, której celem jest zbieranie funduszy na dożywianie dzieci w całej Polsce.