Pouczenia

- Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach - zobacz
- Pouczenia pokrzywdzonego po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu - zobacz