VIII Seminarium Kryminalistyczne


VIII Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne – Jesionka 16-18 maj 2012 r. "Wielka nauka w małych sprawach"

- Informacja o seminarium z dnia 29.03.2012
- Wielka nauka w małych sprawach – czyli czy współczesny prokurator musi być człowiekiem renesansu? - informacja z  dnia 16.05.2012
- program VIII seminarium
- VIII seminarium kryminalistyczne oczami lokalnych mediów  
- Sprawozdanie z VII seminarium