Prokuratura Rejonowa w Krośnie OdrzańskimOświadczenia majątkowe prokuratorów / asesorów za 2016 r.


Zgodnie z art. 104 § 1 i § 7a i art. 175 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016 poz.177 z późniejszymi zmianami), oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  i jednostek podległych, podlegają publikacji na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.Oświadczenia majątkowe prokuratorów / asesorów za 2015 r. w kolejności alfabetycznej:

Brzyśkiewicz Dorota
Gabryszak Robert
Gałek Damian
Grzęda Mirella
Lipczyński Adam,II
Suchorski Rafał
Szara - Witczak Renata
Zielińska Anna

* Na podstawie art. 104 par. 7 ustawy - Prawo o prokuraturze z dnia 28.01.2016 r. ( Dz. U. poz.177), informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym tego prokuratora objęto ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"

 Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

 

Menu główne

Nasze strony

Dla pokrzywdzonych

Dla podejrzanych

Inne strony

Licznik odwiedzin: 44181882

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Twitter:

Elektroniczna
skrzynka podawcza