Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie

Oświadczenia majątkowe prokuratorów / asesorów za 2015 r. w kolejności alfabetycznej:

Bogacz Monika*
Flis Arkadiusz*
Grześkowiak Ewa
Jachimowicz Marcin*
Kasztelan Tomasz*
Kulczycki Tomasz*
Michta Sylwia*
Pieniek Krzysztof
Uszak Wojciech*
Żbikowska - Kawa Beata
Wiatr Marta*

* Na podstawie art. 104 par. 7 ustawy - Prawo o prokuraturze z dnia 28.01.2016 r. ( Dz. U. poz.177), informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym tego prokuratora objęto ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

Menu główne

Nasze strony

Dla pokrzywdzonych

Dla podejrzanych

Inne strony

Licznik odwiedzin: 38650754

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Twitter:

Elektroniczna
skrzynka podawcza