Prokuratura Rejonowa w Żarach

Oświadczenia majątkowe w kolejności alfabetycznej:
Augustyniak Rafał
Brzeziński Robert
Chmielewska Renata*
Domagała Dariusz*
Juryca Mariusz
Kąkol Cezary
Łakomy Arkadiusz
Miszczuk-Rzeźniczak Małgorzata*
Nowak Jan*
Neneman - Szachnowska Barbara*
Popiel Radosław*
Rozwadowski Tomasz
Świetlicki Rafał
Wrzołek Radosław

* Na podstawie art. 104 par. 7 ustawy - Prawo o prokuraturze z dnia 28.01.2016 r. ( Dz. U. poz.177), informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym tego prokuratora objęto ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

 

Menu główne

Nasze strony

Dla pokrzywdzonych

Dla podejrzanych

Inne strony

Licznik odwiedzin: 38650796

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Twitter:

Elektroniczna
skrzynka podawcza