Prokuratura Rejonowa we Wschowie

Oświadczenia majątkowe prokuratorów / asesorów za 2015 r. w kolejności alfabetycznej:

Dryjas Artur*
Frymus Katarzyna
Jabłoński Bartosz
Nieścior Łukasz
Zimerman - Wołowicz  Monika


* Na podstawie art. 104 par. 7 ustawy - Prawo o prokuraturze z dnia 28.01.2016 r. ( Dz. U. poz.177), informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym tego prokuratora objęto ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"
Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.

Menu główne

Nasze strony

Dla pokrzywdzonych

Dla podejrzanych

Inne strony

Licznik odwiedzin: 38650751

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Twitter:

Elektroniczna
skrzynka podawcza