Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze przewiduje przeprowadzić w danych roku roku finansowym:

ROK 2017