Akcyza/ posiadanie przez osobę nieuprawnioną/ karalność

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Akcyza/ posiadanie przez osobę nieuprawnioną/ karalność
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 29 stycznia 2002 r., sygn. I KZP 31/01
Treść:
Penalizacja przewidziana w art. 70 § 4 k.k.s. obejmuje także posiadanie lub przechowywanie przez osobę nieuprawnioną znaków akcyzy usuniętych z wyrobu akcyzowego lub z opakowania z tym wyrobem.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2002 poz. 14

Zobacz również: