Powaga rzeczy osądzonej /przesłanki procesowe / wyroki łączne

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Powaga rzeczy osądzonej /przesłanki procesowe / wyroki łączne
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 18 lutego 2005r., sygn. V KK 458/04
Treść:
Wszczęciu i kontynuowaniu postępowania stoi na przeszkodzie prawomocne zakończenie postępowania co do tego samego czynu tej samej osoby [ne bis in idem]. Naruszenie powagi rzeczy osądzonej stanowi na gruncie art. 439 § 1 pkt. 8 k.p.k. bezwzględną przyczynę odwoławczą, prowadząca do uchylenia orzeczenia. […] Negatywna przesłanka procesowa w postaci „rei iudicatae” pojawia się również wtedy, gdy zapadły dwa wyroki łączne obejmujące te same skazania na kary jednostkowe.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2005

Zobacz również: