Powaga rzeczy osądzonej /przesłanki procesowe/ zasady stosowania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Powaga rzeczy osądzonej /przesłanki procesowe/ zasady stosowania
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 14 października 2010 r.; sygn. WZ 44/10
Treść:
W sprawie oskarżonego, która została wyłączona do odrębnego rozpoznania (art. 34 § 3 k.p.k.), fakt, że w prawomocnym wyroku skazującym wcześniej innych oskarżonych został on wskazany jako współdziałający z nimi w popełnieniu przestępstwa, nie stwarza w stosunku do niego powagi rzeczy osądzonej (res iudicata) i tym samym podstawy do umorzenia postępowania określonej w art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 12/2010 [poz. 107]

Zobacz również: