Powaga rzeczy osądzonej/ wznowienie postępowania/ ponowienie wniosku/ tożsamość podstawy faktycznej

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Powaga rzeczy osądzonej/ wznowienie postępowania/ ponowienie wniosku/ tożsamość podstawy faktycznej
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 4 lutego 2004r., sygn. II Ako 200/03
Treść:
Oparcie wniosku na tej samej podstawie faktycznej, na której oparty był wniosek poprzednio prawomocnie oddalony, powoduje niedopuszczalność ponownego postępowania z powodu powagi rzeczy osadzonej, zatem uzasadnia pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2004, poz. 26

Zobacz również: