Powaga rzeczy osądzonej/ tożsamość czynu i osoby/ nieważność kolejnego wyroku

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Powaga rzeczy osądzonej/ tożsamość czynu i osoby/ nieważność kolejnego wyroku
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 5 stycznia 2001 r. sygn.V KKN 504/2000
Treść:
Przeszkoda procesowa sformułowana w art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., w postaci rei iudicatae zachodzi wówczas, gdy uprzednio zakończone zostało prawomocnie postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby. Jeśli więc występuje tożsamość czynu przypisanego tej samej osobie w różnych postępowaniach, z których pierwsze zostało prawomocnie zakończone, wyrok wydany w drugiej sprawie podlega uznaniu za nieważny zgodnie z dyspozycją art. 101 § 1 pkt 3 k.p.k. Dotyczy to sytuacji, gdy przedmiot postępowania w pierwszej z owych spraw pokrywa się z przedmiotem postępowania w sprawie następnej, a także gdy przedmiot postępowania prawomocnie zakończonego obejmuje w całości przedmiot postępowania w sprawie następnej i wykracza poza ten przedmiot.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 57/2001

Zobacz również: