Powaga rzeczy osądzonej/ postanowienie prokuratora/ rozpoznanie zażalenia przez sąd

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Powaga rzeczy osądzonej/ postanowienie prokuratora/ rozpoznanie zażalenia przez sąd
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 9 grudnia 1999 r., sygn. II KZ 109/99
Treść:
Postanowienie sądu o utrzymaniu w mocy postanowienia prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego z uwagi na niestwierdzenie przestępstwa jest orzeczeniem w przedmiocie procesu, i to także wtedy, gdy odnosi się do umorzenia postępowania „w sprawie”, a nie „przeciwko osobie”, i jako orzeczenie sądowe może podlegać procedurze w przedmiocie stwierdzenia jego nieważności.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 33/2000

Zobacz również: