WYSŁAŁ SFAŁSZOWANE POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZELEWU ZA ZAKUPIONY W INTERNECIE TELEFON

Dodano: 2014-06-27

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 25-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w okresie od 9 do 10 lutego 2014 r. w Zielonej Górze , działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem - swoim telefonem komórkowym- wartości 625 zł poprzez przesłanie pokrzywdzonemu uprzednio sfałszowanego potwierdzenia dokonania przelewu bankowego w kwocie 640 zł. Tym samym oskarżony wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do faktu dokonania wymaganej zapłaty za "zakupiony" telefon.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia korespondujące z ustalonym stanem faktycznym, a także złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

 Prokurator kierując akt oskarżenia wniósł o skazanie oskarżonego na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat próby, zobowiązanie oskarżonego do naprawienia szkody pokrzywdzonemu, a także oddanie go w tym okresie pod dozór kuratora sądowego.

W przypadku odrzucenia wniosku przez sąd oskarżonemu grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

 W Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze w 2013 r. zarejestrowano 934 spraw z art. 286 § 1 kk - penalizującego przestępstwo oszustwa. /jcz

 Zobacz także:

- w Ciekawie..nie tylko o prawie;

- Oszustwo Jest klasycznym przykładem przestępstwa przeciwko cudzemu mieniu. Jego istotę lepiej oddaje czasem jeszcze używane inne określenie - "oszukańcze wyłudzenie mienia". Słownik języka polskiego PWN definiuje oszustwo jako "świadome wprowadzenie kogoś w błąd lub wyzyskanie czyjegoś błędu dla własnej korzyści". Znamiona ustawowe oszustwa są niemal identyczne. Kodeks karny wyróżnia formę "oszustwa czynnego", a więc aktywnego wprowadzenia ofiary w błąd o określonym stanie rzeczy i "oszustwa biernego", które polega na wykorzystaniu już istniejącego takiego błędnego przekonania.  czytaj więcej..

- Wyrok bez rozprawy -Całe dziesiątki lat polscy widzowie amerykańskich filmów kryminalnych intrygowani byli specyficznym dla tego kraju sposobem orzekania w sprawach karnych - ugodą pomiędzy prokuratorem a przyszłym oskarżonym. Niezależnie od różnorakich zastrzeżeń podnoszonych pod adresem takiego sposobu kończenia śledztwa, jednemu nie można było zaprzeczyć: nawet najbardziej skomplikowane sprawy kończyły się znacznie szybciej i były mniej kosztownie niż wynikało to z polskich doświadczeń.czytaj więcej..