OSKARŻONA O RAŻĄCE ZANIEDBANIE DWÓCH PSÓW RASY BERNARDYN

Dodano: 2017-07-10

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu wniosek w trybie art. 335 kpk (dobrowolne poddanie się karze) wobec 41 letniej kobiety, która w okresie od sierpnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. w Żarach znęcała się nad dwoma psami, w ten sposób, że utrzymywała je w niewłaściwych warunkach bytowania w stanie rażącego niechlujstwa bez odpowiedniego pomieszczenia, utrzymywania ww. zwierząt w stanie zagłodzenia bez dostępu do świeżej wody, braku odpowiedniej ilości pojemników do jedzenia, braku zadaszenia, nie dbała o czystość i pielęgnację sierści zwierząt, nie podejmowała czynności opieki weterynaryjnej.

Oskarżona przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Prokurator wniósł o karę grzywny 150 stawek dziennych przyjmując wysokość jednej stawki dziennej na 10 zł, przepadek dwóch psów, zawiązki w kwocie 500 zł na cel związany z ochroną zwierząt wskazany przez Sąd, zasądzenie kosztów postępowania.

W przypadku gdy Sąd nie przychyli się do tego wniosku, to oskarżonej grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2./AP

Czytaj więcej:

- w Ciekawie &8230; nie tylko o prawie:

Znęcanie się nad zwierzętami
Dla wielu osób problematyka odpowiedniego traktowania zwierząt ma wciąż znaczenie marginalne. Pokutuje przekonanie, że zwierzęta to istoty którym nie zawsze należy się właściwy szacunek człowieka i pomoc z jego strony. Tymczasem już z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt [Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.] wynika, że zwierzę, jako istota zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Każde zwierzę wymaga też humanitarnego traktowania przez co rozumie się traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę. Więcej