ZNĘCAŁ SIĘ NAD PSAMI : GŁODZIŁ, ZADAWAŁ IM BÓL, STRASZYŁ I DRĘCZYŁ

Dodano: 2018-03-27

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 49-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w okresie od stycznia 2017 r. w Brodach, znęcał się nad psami wielorasowymi  suką oraz samcem w ten sposób, że utrzymywał je w niewłaściwych  warunkach  bytowania w stanie rażącego niechlujstwa, nadto w stanie zagłodzenia  bez dostępu do świeżej wody, braku  odpowiedniej  ilości jedzenia, nie podejmował czynności opieki weterynaryjnej, oraz świadomie  dopuszczał się do zadawania im bólu i cierpienia  poprzez kopanie, duszenie, złośliwe straszenie i dręczenie.

Zgodnie z przepisami art. 35 ust. 1 A ustawy o ochronie zwierząt kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art.33 lub art. 34 ust. 14 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do  lat 2. Art. 1a.Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem./jcz

zobacz także:
-w Ciekawie..nie tylko o prawie:

Znęcanie się nad zwierzętami-
Dla wielu osób problematyka odpowiedniego traktowania zwierząt ma wciąż znaczenie marginalne. Pokutuje przekonanie, że zwierzęta to istoty którym nie zawsze należy się właściwy szacunek człowieka i pomoc z jego strony. Tymczasem już z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt [Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.] wynika, że zwierzę, jako istota zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Każde zwierzę wymaga też humanitarnego traktowania przez co rozumie się traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę.więcej..