45-LATEK POTRĄCIŁ ROWERZYSTĘ PODCZAS WYPRZEDZANIA

Dodano: 2019-06-24

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 45 letniemu mężczyźnie. Oskarżonemu zarzucono, że 16 listopada 2018 roku na 33 km drogi krajowej nr 12 nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób,  że jako kierujący samochodem ciężarowym marki Iveco nienależycie obserwował sytuację panującą na drodze, nie zachował szczególnej ostrożności ani bezpiecznej odległości od wyprzedzanego rowerzysty, w wyniku czego potrącił go prawym lusterkiem kierowanego przez siebie pojazdu i spowodował jego przewrócenie.

Wskutek wypadku kierujący rowerem doznał obrażeń ciała w postaci urazu nogi ze złamaniem kości ramiennej, które naruszyły czynności narządów jego ciała i spowodowały rozstrój jego zdrowia na czas trwający dłużej niż 7 dni.
 
Oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prokurator wniósł o skazanie go na karę grzywny do 250 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 2000 zł.
 
W przypadku odrzucenia wniosku przez sąd , zgodnie z Art.  177.  [Spowodowanie wypadku w komunikacji] §  1.  Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. /jcz