36-LATKA ODPOWIE ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD PSEM

Dodano: 2019-08-09

 Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 36 letniej kobiecie.
Oskarżonej zarzucono, że od lutego do marca 2019 roku w Żarach, znęcała się nad psem rasy mieszanej  w ten sposób, że utrzymywała zwierzę w stanie rażącego zaniedbania, w niewłaściwych warunkach bytowania, przy  braku odpowiedniego schronienia, bez odpowiedniego pokarmu i wody, przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla zwierzęcia, a nadto utrzymywała go na uwięzi na zbyt krótkim łańcuchu oraz w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby co powodowało jego cierpienie oraz nie zapewniało mu możliwość niezbędnego ruchu.
 
Oskarżona następnie  świadomie porzuciła  zwierzę i dopuściła do jego cierpienia, poprzez brak pożywienia i wody, nie wykonała wymaganych zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych oraz szczepień. Na skutek takiego działania  zwierzę było niedożywione i zapchlone.
 
Oskarżona przyznała się do zarzucanego mu czynu i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prokurator wniósł o wskazanie jej na 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres dwóch lat próby, w tym czasie dozór kuratora oraz obowiązek informowania go o przebiegu okresu próby, zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 5 lat, przypadek psa oraz nawiązkę na rzecz Żarskiego Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt w kwocie 1500 zł./Jcz