POMÓWIŁ O KRADZIEŻ POJAZDU OSOBĘ, KTÓRA TEGO CZYNU NIE DOKONAŁA - ODPOWIE ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ

Dodano: 2019-08-13

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 29 letniemu mężczyźnie.
Oskarżonemu zarzucono, że  9 listopada 2017 roku w Żarach, będąc uprzedzonym o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy, bądź zatajenie prawdy, złożył fałszywe zeznania podczas przesłuchania w charakterze świadka w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach, gdzie podał nieprawdziwe informacje dotyczące mającego miejsce w dniu 23 września 2017 roku w tej samej miejscowości, włamania do pojazdu marki Audi A6 , a następnie zaboru tego pojazdu, fałszywie oskarżając ustalonego mężczyznę o popełnienie tego czynu,  co nie polegało na prawdzie.
 
Oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Prokurator wniósł o  orzeczenie uzgodnionej z  oskarżonym kary 7 miesięcy pozbawienia wolności.
 
W przypadku odrzucenia wniosku przez sąd , zgodnie z przepisami kodeksu karnego Art.  233.  [Fałszywe zeznania] §  1.  Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8./jcz