KIEROWAŁ ZESTAWEM CIĘŻAROWYM W STANIE NIETRZEŹWOŚCI, WJECHAŁ NA KOLEJOWY PRZEJAZD NA CZERWONYM ŚWIETLE

Dodano: 2019-11-27

Świebodzin. Prokurator Rejonowy w Świebodzinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 56-letniemu obywatelowi Rosji.
Oskarżonemu zarzucono, że 26.04.2019 r. w Świebodzinie,  będąc w stanie nietrzeźwości, 1,84 promila alkoholu we krwi, prowadził pojazd mechaniczny w postaci ciągnika m-ki Renault wraz z naczepą w ruchu lądowym.
Nadto ustalono, że w tym samym miejscu i czasie,  znajdując się w stanie nietrzeźwości, umyślnie naruszając zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym spowodował katastrofę w ruchu lądowym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach poprzez niezachowanie należytej ostrożności i wjazd kierowanym zespołem pojazdów na przejazd kolejowy pomimo włączonej czerwonej sygnalizacji świetlnej i opuszczanej rogatki, taranując ją, a następnie zatrzymał kierowany przez siebie zespół pojazdów na tym przejeździe w wyniku czego doszło do zderzenia z nadjeżdżającym składem towarowym relacji Trzebinia - Kostrzyn,  doprowadzając do jego wykolejenia, uszkadzając kierowany przez siebie zespół pojazdów, lokomotywę, cztery cysterny oraz niszcząc infrastrukturę kolejową w postaci dwóch rogatek, sygnalizatora drogowego, pętli FSSB i podkładów kolejowych na odcinku 150 metrów, działając na szkodę uczestników ruchu (dwóch mężczyzn, kobiety, jej małoletniego syna i 3 innych osób, narażając ich na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia) oraz działając na szkodę Orlen KolTrans S.A.

Wobec podejrzanego zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Zgodnie z przepisami kodeksu karnego art.  173.  [Katastrofa w komunikacji] §  1. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Art.  178.  [Zaostrzenie karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku] §  1. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę. /jcz