BYŁA PRACOWNICA POCZTY OSKARŻONA O PRZYWŁASZCZENIE 429 OPŁAT ZA NADANIE PRZESYŁEK POCZTOWYCH

Dodano: 2020-02-05

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 40 letniej kobiecie.

Oskarżonej zarzucono, że w okresie od 20 lutego 2017 roku do 5 września 2018 roku w Żarach, będąc pracownikiem agencji pocztowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej i w krótkich odstępach czasu przywłaszczyła powierzone jej pieniądze w kwocie 6615,52 zł pochodzące z zainkasowanych  przez nią opłat od klientów za nadanie 429 przesyłek pocztowych, których następnie nie zarejestrowała w dziennych raportów kasowych i w systemie poczta 2000, czym działa na szkodę Poczty Polskiej SA z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, Art. 284. 1 § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  § 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. /jcz