MIĘDZYNARODOWA POMOC PRAWNA

Dodano: 2004-09-28. Zielona Góra.

W ostatnich dniach Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze realizowała wniosek Sędziego Śledczego przy Sądzie I Instancji w Antwerpii o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawie prowadzonej przez stronę belgijską i przeciwko obywatelom polskim, mieszkańcom Krosna Odrzańskiego, podejrzanym o dokonanie na terenie Belgii szeregu poważnych przestepstw, takich jak m.in. kradzieże z włamaniami, w tym również tak zwane "taranowe" do sklepów jubilerskich oraz posługiwanie się sfałszowanymi paszportami.

Realizując wniosek, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze współpracowała z Biurem Oficera Łącznikowego przy Ambasadzie Belgii w Warszawie, zaś udział w czynnościach brali funkcjonariusze Policji Federalnej w Antwerpii.

Przedstawiciele belgijskich organów ścigania uczestniczyli w wykonywanych na prośbę władz sądowych Królestwa Belgii w przeszukaniach oraz przesłuchaniach świadków.

Oficer Łącznikowy oraz funkcjonariusze belgijskiej Policji podkreślili istotne znaczenie przeprowadzonych czynności dla toczacego się w Belgii postępowania krnego i złożyli podziękowania za dotychczasową dobrą współpracę.