WARUNKOWO UMORZONO POSTĘPOWANIE

Dodano: 2004-09-28. Świebodzin.

W aktualnościach z dnia 16 sierpnia tego roku pisalismy o sprawie burmistrza ze Świebodzina, 42 letniego Dariusza B. Podejrzany w nocy z 6/7 sierpnia 2004 r. podczas festynu z okazji Święta Policji w Kupieninie uderzył pięścią w plecy i w twarz byłego policjanta Andrzeja L. Do zdarzenia doszło z powodu zadawnionego konfliktu z przeszłości. Po zakończonym postępowaniu prokurator wystąpił z wnioskiem Sądu Rejonowego w Świebodzinie o umorzenie postepowania karnego w sprawie w/w.

Prokurator wniósł o wyznaczenie dla burmistrza okresu próby na jeden rok, zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody zniszczenia ubrania i obuwia poszkodowanego w wysokości 1000 zł, przeproszenia pokrzywdzonego na łamach Gazety Lubuskiej oraz o orzeczenie świadczenia pieniężnego w wysokości
15 000 zł na rzecz Warsztatu Terapii Zbiorowej przy PPH Postęp S.A.

Burmistrz przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu jak również wyraził żal z powodu zaistniałej sytuacji.

Stosownie do obowiązującego w Polsce prawa sąd może umorzyć warunkowo postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, czyn zagrożony jest karą nie przekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy, który dotychczas nie był karany za przestępstwo umyślne, jego warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, iż będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.