GROŹBY PODPALACZA

Dodano: 2004-09-29. Krosno Odrzańskie.

Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 48 letniemu bezrobotnemu Zenonowi W. Oskarżony jedenastokrotnie w okresie od marca do maja 2004 r. w okolicach miejscowości Chlebowo gm. Gubin usiłował sprowadzać pożary zagrażające mieniu w znacznych rozmiarach na szkodę Skarbu Państwa. Oskarżony rozniecał ogień w lesie, lecz zamierzonego celu nie osiągał na skutek podejmowanych akcji gaśniczych.

W dniu 6 maja 2004 r. Komisariat Policji w Gubinie został powiadomiony o pożarze w oddziale leśnym 115a i 116c w rejonie Chlebowa. Jednocześnie Nadleśnictwo zawiadomiło, że w minionym czasie zanotowano 7 umyślnych podpaleń lasów i nieużytków. Każdorazowo pożary te powstawały w porach wieczorno - nocnych, w warunkach sprzyjających rozprzestrzenianiu się ognia, w bliskim sąsiedztwie tego samego rejonu.

Na pogorzelisku w dniu 6 maja 2004 r. ujawniono kartki wypisane pismem odręcznym. Z ich treści wynikały żądania zwrócenia przez Nadleśnictwo jezior polodowcowych wędkarzom i zwrócenia im równowartości zapłaconych kar. W treści jednego pisma zawarte były także groźby pobicia i pozbawienia życia strażnika leśnego.

Jak się okazało autorem pism i gróźb był oskarżony.

Po przeprowadzonym badaniu poczytalności Zenona W. biegli nie stwierdzili u niego choroby psychicznej, ale zespół psychoorganiczny powodujący, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów sprawca podpaleń miał ograniczoną w stopniu znacznym zdolność pokierowania swoim postępowaniem.

Sprawca podpaleń, Zenon W. w toku śledztwa został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.