3,61 PROMILA WE KRWI ROWERZYSTY

Dodano: 2004-10-18. Żagań.

Prokuratura Rejonowa w Żaganiu przygotowała informację o sprawach zakończonych aktem oskarżenia o czyny z art. 178a § 1 i 2, czyli przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Sprawy takie stanowią stale rosnący odsetek spraw nadzorowanych przez prokuratury okręgu zielonogórskiego. Prokuratura Rejonowa w Żaganiu obejmująca swoim zasięgiem Powiat Żagański w okresie od stycznia do końca września 2004 r. skierowała przeciwko nietrzeźwym kierującym pojazdami mechanicznymi oraz rowerami łącznie 539 aktów oskarżenia.

Przeciwko kierującym pojazdami mechanicznymi 144 akty oskarżenia, a przeciwko nietrzeźwym kierowcom rowerów - 495.

Wśród mężczyzn kierujących pojazdami mechanicznymi najwyższe stwierdzone stężenie alkoholu we krwi wynosiło 3.02 promila, zaś wśród kobiet - 2,18 promila. Z kolei spośród rowerzystów rekordzista miał 3,61 promila alkoholu we krwi, zaś kobieta - rowerzystka 2,73 promila.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, opisane w art. 178a§1 kk grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Nietrzeźwy rowerzysta swoim zachowaniem, opisanym w art. 178a§2 kk, może narazić się na odpowiedzialność karną w postaci kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Poza tak określonym karami, wobec sprawców tych przestępstw, obligatoryjnie orzeka się zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 10, a także świadczenie pieniężne w kwocie, której górna granica nie może przekroczyć trzykrotnie najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji, na rzecz instytucji lub organizacji społecznej, do której statutowych celów należy świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Stanisław Łyszczyk
Prokurator Rejonowy
w Żaganiu