NIELEGALNIE CZERPAŁ WODĘ

Dodano: 2004-10-18. Żagań.

Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 60 letniemu renciście Marcinowi F. Oskarżony w okresie od połowy lipca do 9 sierpnia 2004 roku w Iłowej, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru dokonał kradzieży z włamaniem do hydrantu, zabezpieczonego łańcuchem spiętym kłódką. Oskarżony po otwarciu zasuwy w sieci wodociągowej miejskiej i otwarciu zaworu hydrantu, w celu przywłaszczenia czerpał wodę o objętości nie mniejszej niż 400 m3, o wartości 750 zł, na szkodę Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej.

Oskarżonemu grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.