C.D. SPRAWY STRZELANINY W POZNANIU - EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dodano: 2004-10-22

W dniu 21 października 2004 r. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze do sprawy tzw. "strzelaniny na ul. Bałtyckiej w Poznaniu 29 kwietnia 2004 r.", otrzymała opinię-ekspertyzę techniczną Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. Jest to jedna z najistotniejszych opinii w tej sprawie.

Dotyczy ona badania znalezionych w trakcie oględzin po zdarzeniu pocisków i łusek oraz pistoletów z których strzelano. Badania te pozwoliły na ustalenie z których pistoletów wystrzelono większość pocisków. W ekspertyzie ustalono także energię kinetyczną pocisków wystrzeliwanych z poszczególnych egzemplarzy broni, określono tory, odległości i kąty upadku łusek oraz stwierdzono, że w czasie zdarzenia oddano łącznie najprawdopodobniej 39 strzałów.

Badane pistolety były sprawne technicznie i po raz ostatni strzelano z nich w czasie zdarzenia. Nie były po tym czyszczone. Czynności opiniowania były prowadzone przy zachowaniu pełnej anonimowości materiału porównawczego. Natomiast biegłemu wykonującemu niezbędne badania mikroskopowe porównawcze z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji nie udostępniono identyfikacji dowodów odniesienia i numerów fabrycznych pistoletów.

Opinia powyższa zostanie niezwłocznie przekazana biegłemu z zakresu medycyny sądowej do wykorzystania w przeprowadzonej ekspertyzie. Później natomiast obie opinie przekazane zostaną w celu opracowania ekspertyzy całościowej. Mamy nadzieję, że proces opinii i ekspertyz zakończy się do końca 2004 roku.