WNIOSEK O ZWROT SUMY PORĘCZENIA MAJĄTKOWEGO

Dodano: 2012-10-16

Poręczenia majątkowego może udzielić zarówno podejrzany (oskarżony) jak i inne osoby. Wniosek o zwrot sumy poręczenia może złożyć osoba, która wcześniej złożyła takie poręczenie. Wniosek ten można złożyć w każdym czasie. Wówczas prowadzący postępowanie dokonuje oceny, czy zachodzi dalsza potrzeba stosowania tego środka zapobiegawczego. Składający sumę poręczenia majątkowego nie może jej wycofać bez zgody prokuratora lub sądu. Cofnięcie poręczenia majątkowego staje się skuteczne z chwilą przyjęcia nowego poręczenia majątkowego (od innej osoby), zastosowania innego środka zapobiegawczego lub odstąpienia od stosowania tego środka.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o zwrot sumy poręczenia majątkowego - Dokument PDF