ZAŻALENIE NA ODMOWĘ UDOSTĘPNIENIA AKT ŚLEDZTWA

Dodano: 2012-10-16

Prawo do przeglądania akt sprawy na etapie postępowania przygotowawczego przysługuje stronom (pokrzywdzonemu i podejrzanemu) oraz obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym stron za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Te same podmioty mają prawo do sporządzania odpisów i odpłatnych kserokopii z akt sprawy. Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym stronom przysługuje zażalenie do prokuratora bezpośrednio przełożonego. W zażaleniu należy wykazać, że przyczyna odmowy udostępnienia akt nie znajduje uzasadnienia w okolicznościach sprawy.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego zażalenia na odmowę udostępnienia akt śledztwa - Dokument PDF