WNIOSEK O UCHYLENIE ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO W POSTACI TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA

Dodano: 2012-10-16

W postępowaniu przygotowawczym tymczasowe aresztowanie jest stosowane przez sąd na wniosek prokuratora. Podejrzany (lub jego obrońca) może składać wniosek o uchylenie lub zamianę środka zapobiegawczego (w tym tymczasowego aresztowania) w każdym czasie. Do złożenia takiego wniosku nie są uprawnione inne osoby (np. najbliższa rodzina podejrzanego). W toku postępowania przygotowawczego może go uchylić także prokurator. Na postanowienie w przedmiocie wniosku podejrzanemu przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania dotyczącego tego samego podejrzanego.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o uchylenie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - Dokument PDF